Takulandirani

Welcome to our website! We’re happy to see you here.
We’ll do our best to keep this website updated both in Dutch and in English. Feel free to comment on our updates. We love to hear from you!
We also send out a newsletter regularly. The newsletter is in Dutch. If you would like to sign up for the newsletter, please send an email to: tfcmargreetschilt@gmail.com

Welkom op onze website! We proberen deze website bij te houden in Engels en in Nederlands. Laat af en toe even een berichtje achter, wij vinden het leuk om van u/jou te horen!
We sturen ook regelmatig een nieuwsbrief. Wilt u/jij deze ontvangen, stuur dan even een mailtje naar tfcmargreetschilt@gmail.com

Enjoy our updates from ‘The warm Heart of Africa’, Malawi!

3 Comments

Ik was hongerig… / For I was hungry

(for english, scroll down)

Math. 25: 35-36 “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Gods Woord handen en voeten geven, dat ervaren wij als onze roeping.
Afgelopen zaterdag mocht Kenneth opnieuw mais uitdelen in Chilaweni. Dankzij extra giften die afgelopen maand binnen kwamen, hebben we deze keer 113 (!) families en ouderen kunnen helpen! Namens de dorpsoudsten en de inwoners van Chilaweni, hartelijk dank voor uw/jullie giften en gebed!

Ondertussen hebben we wel iets meer regen gehad, maar voor de rijping van de mais is er zeker nog wel meer regen nodig. Bidt u met ons mee?


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Matt.25:35-36 “For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in,  I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visit me.”

Being Jesus’ hands and feet on earth, that’s what we see as our calling.
Last Saturday, Kenneth went again to Chilaweni village to distribute maize to the hungry families. Thanks to the extra gifts we received in January, we were able to help 113 (!) families and elderly people! On behalf of the village chief and the people of Chilaweni village, Thank you very much for your ongoing support and prayers.

We did have some rains over the past weeks, but much more is needed for the maize to ripen in the field. Please join us in prayer!

2 Comments

Feeding the hungry

(for english, scroll down)

Na het ontbijt en ons moment van samen bidden voor de dag, gaat Kenneth op weg om mais in te kopen. In ons gebed danken we God voor de overweldigende giften die we hebben mogen ontvangen voor voedselhulp en tegelijkertijd bidden we ook om leiding in het vinden van de mais voor een goede prijs. De mais wordt steeds schaarser en de prijzen stijgen bijna dagelijks. We bidden ook voor de families die de mais mogen ontvangen én we bidden voor regen. We vragen of God het droge land van Malawi wil zegenen met regen, zodat de mensen voor het komend seizoen hun eigen mais weer kunnen verbouwen.

Na wat zoeken, is het Kenneth gelukt om 92 zakken van 50kg mais te kopen voor een redelijke prijs.  Met extra hulp worden alle zakken op een truck geladen en gaan ze op weg naar Chilaweni, een dorp ongeveer 45 min buiten Blantyre. Twee keer per maand gaan we naar dit dorp met onze mobiele kliniek en ook hebben we in dit dorp de huizen gebouwd na de overstroming een jaar geleden. We hebben ondertussen een goede band opgebouwd met de dorp en de dorpsoudsten.
Door de dorpsoudsten zijn 52 families geselecteerd. Zij zullen de komende 3 maanden (jan, febr en maart) 30kg mais per familie per maand ontvangen. 30 zakken worden uitgedeeld en de overige 62 worden opgeslagen in een opslagruimte van een christenvriend uit onze gemeente.

En… God hoort ons roepen. In de nacht van vrijdag op zaterdag regent het 5uur lang non-stop!

Feeding the hungry

After finishing our breakfast and praying together for the day, Kenneth gets on the way to buy mais. We thank God for the amazing gifts we received for food support and we pray for His guidance for finding the mais for a good price. De mais is becoming scarce and the prices are going up almost every day.  We also pray for the families who will receive the mais, that this may bring them closer to the Father, the provider of everything! And we pray for rain. We pray that God will bless the dry land of Malawi with rain, so that the people can grow their own crops again!

After searching for a bit, Kenneth managed to secure 92 bags of 50kg mais for a reasonable price. With some extra help, all the bags are loaded onto a truck and off they go to Chilaweni, a village about  45 min from Blantyre. Twice a month we visit this village with our mobile clinic and we also build houses in this village after the floods last year. We have build up a good relationship with this village and the village chief and headmen.

The village chief and headmen have selected 52 families who will each receive 30kg of mais every month for the next 3 months. 30 bags are being distributed and the other 62 bags are taken to a storeroom that belongs to a friend from our church.

And… God answers our prayers! The next night it rained for 5 hours non-stop!

Leave a comment

Honger in Malawi

De maand December is begonnen! En voor velen van ons is dit een feestmaand. Een maand waarin we de geboorte van Jezus vieren en herdenken, tijd doorbrengen met familie, een tijd waarin we elkaar cadeautjes geven, elkaar het goede wensen én genieten van heerlijke maaltijden!

Helaas voor veel mensen in Malawi is er niet echt sprake van een feeststemming. Na de overstromingen begin dit jaar hebben we nu te maken met extreme droogte en extreem hoge temperaturen (35-45 graden Celsius). Door de overstromingen en de droogte, hebben we nu te maken met honger. Meer en meer mensen kunnen met moeite 1 maaltijd per dag op tafel zetten. Tijdens onze klinieken in de communities, krijgen we ook steeds meer te maken met de gevolgen van honger. Kinderen die steeds meer ondervoed raken en gezinnen, families die maar 1 keer in de 2-3 dagen een maaltijd hebben. Hierdoor zijn de mensen ook veel vatbaarder voor allerlei infecties en ziektes. Veel mensen kampen met diarree, uitdroging en hoofdpijn. Door deze extra stress kampen ook veel ouderen met hoge bloeddruk en door ondervoeding reageren ze nauwelijks op de medicijnen.
Op dit moment helpen we 8 families die al vanaf begin Okt 1 nauwelijks voedsel hebben. Het gaat hierbij om een ouder echtpaar, een weduwe met 6 kleinkinderen en 6 één-ouder gezinnen. Met hulp van onze lokale veldwerker zorgen we voor mais en bonen. Maar er zijn nog zoveel meer families die niet of nauwelijks te eten hebben. De nood is zo groot en dit is voor ons ook een moeilijk dilemma. Wie help je wel, wie niet… Je wilt iedereen helpen, maar dat gaat helaas niet… heel verdrietig.
Veel gezinnen overleven op dit moment op gekookte groene mango’s. En dit leidt in veel gevallen weer tot diarree, vooral bij kinderen.

Ook op het NOS journaal vorig weekend was er even aandacht voor de honger in Malawi. Zie onderstaande link. Het nieuwsitem over Malawi begint vanaf 7:48min.
http://nos.nl/uitzending/10885-nos-journaal.html

Normaal gesproken zou het regenseizoen en dus het plant seizoen voor de nieuwe oogst nu al begonnen zijn. Maar helaas hebben we nog maar sporadisch enkele buien gehad en dus niet voldoende om te planten.

Door het uitblijven van de regen en de extreme hitte is ook het waterpeil in de rivieren erg laag en kan er dus maar met moeite electriciteit opgewekt worden. We hebben al maanden elke dag stroomuitval voor zo’n 8-10 uur, dit betekend dat we maar 3 avonden en 4 ochtenden per week stroom hebben.
En door het uitblijven van de regen, krijgen we ook steeds meer te maken met een water tekort en dus hebben we ook regelmatig een dag (of soms dagen) geen water.

Bidt u met ons mee om regen en goede en gezegende Kerstdagen voor iedereen?
Evt giften voor voedselhulp zijn welkom op
rek. nr: NL85 RABO 0160228557  tnv St. Bergambacht Helpt.
Onder vermelding van: Voedselhulp Malawi

of

NL 78 RABO 0307300471  tnv penningmeester Diaconie Herv.  Gemeente
Onder vermelding van: Gift Margreet Schilt – voedselhulp Malawi

 

 

 

Leave a comment

Huis, tuin en keuken ‘dokters’ / Impression of a First Aid teaching at a local primary school

(for english, scroll down)

Kennis overdragen is, naast het verlenen van medische zorg in de community, een belangrijk onderdeel van ons project werk, en dus bezochten we vorige week de basisschool in Chilaweni, één van de dorpjes waar we 2 keer per maand een kliniek houden.
Bij binnenkomst werden we heel enthousiast onthaald door de leerlingen van klas 8. De leeftijd varieerde van 14-17 jaar. Zo’n 2 uur lang mochten we een EHBO les verzorgen voor 55 leerlingen en 15 leraren en leraressen. De leerlingen waren erg enthousiast en deden leuk mee. Na de les, was het tijd voor een toets om te kijken of ze allemaal wel echt opgelet hadden. Maar ja dan is een toets in het engels natuurlijk wel extra moeilijk. Gelukkig hadden we genoeg hulp van de leraren, dus werden de vragen voor de leerlingen vertaald in het Chichewa. Met een broodje en een glas limonade, konden de leerlingen even relaxen, voordat het tijd was om het geleerde in praktijk te brengen. Het gebruik van een mitella bleek niet altijd even makkelijk, maar na afloop mochten we iedereen feliciteren en kreeg iedereen een EHBO pakket mee naar huis.
Het was erg leuk om deze jonge studenten EHBO kennis bij te brengen en zo bij te dragen aan de toekomst van deze jonge generatie. Op deze manier dragen we ook bij de verbetering van de gezondheid in de community. Dit dorp ligt zo’n 4 uur lopen vanaf het dichtstbijzijnde ziekenhuis, dus dan is EHBO heel belangrijk. Naast de EHBO lessen aan de leerlingen hebben we de afgelopen maanden ook EHBO lessen verzorgd voor de ouders en verzorgers in het dorp Chilaweni en stadsdeel Machinjiri.

Dankzij de gedoneerde EHBO pakketten vanuit NL worden de lessen natuurlijk wel extra leuk.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/delft21/domains/operatieafrica.nl/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/fs/package.module.fs.php on line 255

An important part of our work in the community is teaching. Apart from teaching the parents/caregivers in the community, teaching the youth is also very important. Last month we visited the std 8 class of the Primary School in Chilaweni, one of the communities we serve.

On arrival the class greeted us very enthusiastically. The age varies 14-17 year. For about 2 hours we entertained the 55 students and 15 teachers with our First Aid teaching. The students were very eager to learn, and participated greatly. After the teaching, it was time for a little written test. With some squash and a bun, the kids went outside to relax, before we called them in for a practical test to see if they fully understood and if it was save to send them all home with a First Aid package.  All the students (some with some extra practice) successfully passed!

It was such joy to teach these young students. By teaching them, we invested in the general health in the community and in the future generation. This village is about 4hrs walk from the nearest health care facility, with no other mode of transport being available. Therefore knowledge and resources for First Aid are very important for this community.

We used donated sun- and waterproof First Aid Packs that are donated to us from the Netherlands. What a blessing!

1 Comment

Levens redden en overdragen van kennis… onze passie!

Hoogste tijd voor een nieuwe update op de website!

We zitten nu midden in het warme seizoen, en de temperaturen kunnen hier dan echt hoog oplopen. 35-36 graden is ‘normaal’! Een kliniek in de community is dan best wel vermoeiend. ‘s Ochtends om 7.30am gaan we op stap, met naast alle medicijnen en EHBO spulen, zeker 2-2,5L ijswater in de auto.
Bij aankomst worden we vaak al opgewacht door een groep patienten en in de komende uren groeit dat uit tot een grote groep patienten! Afgelopen vrijdag bezochten 178 kinderen onze kliniek. Gelukkig waren ze niet allemaal ziek; ong 72 patienten kwamen naar de kliniek met gezondheidsproblemen. En het mooie is dat we iedereen hebben kunnen helpen of door kunnen verwijzen naar het ziekenhuis.
Zie hieronder een filmpje van de wachtruimte afgelopen vrijdag.

VID-20151004-WA0003

Daarnaast zijn we de afgelopen maanden ook druk bezig geweest met het geven van EHBO lessen aan ouders en verzorgers in de communities. We maken hierbij gebruik van de gedoneerde EHBO pakketten vanuit NL. De lessen worden goed bezocht en de pakketten worden zeer gewaardeerd! Komende week hopen we de std8 (groep 8) van de basisschool te bezoeken om ook daar EHBO lessen te geven. Zie hieronder een filmpje van één van de EHBO lessen.

VID-20151016-WA0002
P1030762

P1030767

P1030770

Leave a comment

Nieuwe uitdagingen / new challenges

(for English, scroll down)
Sinds begin Februari werk ik niet langer voor Joshua Orphan and Community Care. Vanwege misverstanden, mismanagement, en onenigheden kon ik mijn werk met hen helaas niet langer voortzetten.
Maar, stil zitten zit er niet in…. We hebben ondertussen al 2 nieuwe mobiele klinieken opgezet en in april hopen we een 3de kliniek in het zuiden van Malawi, in Chikwawa te starten. De nieuwe klinieken zijn opgezet in samenwerking met de dorpsoudsten en met de locale gezondheidswerkers. De klinieken zijn nu niet langer alleen voor kinderen, maar voor iedereen in de community. In Chilaweni was de opkomst zo groot, (meer dan 200 patienten), dat we genoodzaakt zijn de kliniek te splitsen; de ene week voor de volwassenen en de andere week voor de kinderen. Tijdens ons eerste bezoek kwamen er alleen al 144 kinderen!!!
De nood is groot, te meer daar de plaatselijke gezondheidscentra nauwelijks tot geen belangrijke medicijnen op voorraad hebben en dus bijna iedereen naar huis gestuurd wordt met paracetamol…
Mensen in Chilaweni moeten ong een halve dag lopen naar de dichtstbijzijnde gezondheidscentrum (openbaar vervoer is hier niet).
Ook hebben we met hulp van een bevriende apotheek onze diensten voor de communities uit kunnen breiden. Zo bieden we nu ook hulp voor hoge bloeddruk patiënten, patiënten met serieuze huidinfecties en patiënten met geïnfecteerde wonden. Di betekend dat we nu meer mensen ter plekke kunnen helpen en we minder patiënten door hoeven te verwijzen (geen lange afstanden en lange wachttijden meer voor hen)! Wat een zegen!

enkele foto’s van de laatste gezondheidslessen in EHBO / some pictures of the First Aid lessons.

Since the beginning of Febr I’m no longer working for the Joshua Organisation. Due to some serious issues I had with the management and the office, I felt it was time to leave. But… no time to sit still.
We have already started 2 new mobile clinics and in April we hope to start a 3rd one in the south of Malawi, in Chikwawa. The new mobile clinics have been set up with the assistance and consent of the village chiefs and the local health authorities. The clinics will no longer be focused on children only, but on the community as a whole. During our first visit in Chilaweni community, the attendance was overwhelming, almost too much. During this first visit more than 200 ppl attended the clinic, of which 144 children! The community suggested we should split the clinic; one week for adults and one week for children. And that’s exactly what is happening now. We’re also providing Health and Hygiene teaching session every week.
The need is really big, especially as the local health facilities have hardly any important medicines like antibiotics, anti malarials, anti hypertensives etc in stock. Most patients are send home on paracetamol…. And the people from Chilaweni have to walk half a day to get to their nearest by health center (there is no public transport ).
With the help of a pharmacy friend have we also been able to improve our services to the community. We now also offer help for patients suffering from High bloodpressure, patients with wide spread serious skin infection and patients with infected wounds. This means we can help more patients immediately and have to refer less patients (which safe them a long walk and a long wait). What a blessing!

Leave a comment

It’s all about a HOME

(for English, scroll down)

Een THUIS is meer dan een HUIS. Veel mensen hier in Malawi zijn niet alleen hun HUIS verloren, maar ook hun THUIS. Families zijn opgesplitst nadat hun huis ingestort is, anderen wonen met meerdere gezinnen in een opvang kamp, in grote tenten, in scholen, in kerken of in community gebouwen. De regen heeft niet alleen hun huis beschadigd, maar ook hun familie leven is overhoop gegooid.
2 weken geleden zijn we voor het verstrekken van noodhulp naar Goliat village gereisd, ongeveer 45 min buiten Blantyre. Ook hier troffen we dezelfde beelden aan: huizen gedeeltelijk of geheel ingestort en families dakloos. We hebben opnieuw 30 gezinnen kunnen helpen. Naast onze hulpgoederen: dekens, plastic, maismeel en pap, konden we deze keer ook suiker uitdelen. De Suiker Maatschappij van Malawi, Illovo had 150kg suiker gedoneerd en Mabel, ons contact persoon met het dorp had plastic emmers en borden meegebracht.

Zelf hebben wij sinds 3 weken ook een nieuw huurhuis dat we THUIS kunnen noemen. Het is een kleiner huisje, maar het ligt buiten de stad en op een heerlijke grote compound met veel groen. Elke dag zien we aapjes van boom naar boom slingeren en elke ochtend worden we gewekt door de vogels die hun loflied zingen!
Wat zijn we gezegend! “Tel uw zegeningen, tel ze één voor één”

A HOME is more than a HOUSE. A lot of people in Malawi have not only lost their houses, they also lost their HOMES. For over a month now, families have been split, and other families are living with different families together in camps, in tents, in schools, in churches or in community buildings. The rain has not only destroyed their houses, it also disrupted their family life.
2 weeks ago we went on a another disaster relief trip. This time we visited Goliat village, about 45 min drive from Blantyre. The situation is pretty similar to the other places we visited and the stories are the same. We were able to help another 30 families! Besides our relief items: blankets, plastic sheets, maize flour and porridge, we also received a donation of 150kg of sugar from the sugar Company in Malawi, Illovo. And Auntie Mabel, our contact with Goliat village brought buckets and plastic plates for the families.
See pictures above.

We also moved into a new house 3 weeks ago, a house we can call HOME! It’s a smaller house, but very cosy and on a beautiful big green compound. There are a lot of trees and everyday we see monkeys playing in the trees and on the ground and every morning the birds wake us up with their early praise songs!
We’re blessed. “Count your blessings, count them one by one”

Leave a comment

More rain, more disaster…

Deze week hebben we opnieuw te maken met hevige regenbuien, onweer en storm. En dus komen er opnieuw berichten binnen van huizen die zijn ingestort en daken die van de huizen gewaaid zijn.
Tijdens onze 2de bezoek aan Nancholi area enkele weken geleden, ontmoette we een familie met 3 kinderen. Eén muur van hun huis had het begeven. Met behulp van plastic hebben ze nog enkele weken redelijk droog kunnen zitten. Daarnaast hadden we hen van warme dekens voorzien. Gister ontvingen we het nieuws dat het huis tijdens een hevige storm op dinsdag volledig ingestort is en de dakplaten 10m verderop gevonden zijn… Gelukkig is er niemand gewond geraakt!
Deze mensen hebben uw hulp hard nodig voor het opbouwen van hun huis!
Giften kunnen gestort worden op rek. nr: NL85 RABO 0160228557 tnv St. Bergambacht Helpt.
Onder vermelding van: noodhulp Malawi

Bedankt voor uw hulp!

This week we’re experiencing heavy rains en thunder storms again. And new messages are coming in of people who have lost their homes and roofs that have been blown of.
During our 2nd visit to Nancholi area we met a family with 3 children. One wall of their house had collapsed. We provided them with plastic sheets to reinforce their wall and warm blankets to stay warm. Yesterday we received a message that unfortunately the whole house collapsed during a heavy thunderstorm on Tuesday. The iron sheets were found 10m further. Fortunately nobody got injured.
This family needs your help to rebuild their house and life.
Gifts can be tranferred to the following account:
Swiftcode : RABONL2U
IBAN number NL85RABO 0160228557 tnv St. Bergambacht Helpt

Thanks for your ongoing support!

Leave a comment

Disaster relief Chilaweni village / Noodhulp in Chilaweni

(for english scroll down)

Goedemorgen lieve familie en vrienden,

Hier weer een update vanuit Blantyre. Na een droge week, is de regen weer terug maar gelukkig niet meer zo hevig. Elke dag een stevige tropische onweersbui, maar geen dagenlange regen en cyclonen meer, gelukkig.
We zijn zo blij en dankbaar dat we tot zover 140 gezinnen hebben kunnen helpen met een noodpakket bestaande uit, voedsel items, warme dekens en plastic sheets en waar nodig water purificatie voor veilig drinkwater! Namens Chilaweni village, Baluti village en Nancholi area, heel hartelijk dank voor jullie support! Het raakt de mensen diep, dat mensen van heel ver weg om hen geven en met hen meeleven!
Tja, een noodpakket is een leuke gift, maar geen oplossing. We hopen nu voorzichtig meer te focussen op de lange termijn plannen. We hebben in de afgelopen weken veel mensen, ouderen en gezinnen ontmoet die alles kwijt zijn. Zo ontmoette we afgelopen zaterdag een moeder met 5 kinderen. Hun hele huis, op een klein stukje binnenmuur na, is volledig ingestort. Ze hadden geen slaapplaats meer. Gelukkig boden meerdere dorpsbewoners tijdelijke slaapruimte aan, maar hierdoor is het gezin nu opgesplitst over verschillende andere huizen. U begrijpt, dit gezin heeft een nieuw huis en thuis nodig!
Ook ontmoette we een oudere man, zonder enige familie. Alles wat hij hier op aarde bezat was zijn huis. Dit huis is nu bijna volledig ingestort. De man is zo hopeloos dat hij op zoek gaat naar werk… stelt u zich voor, je bent 80 jaar, hebt niet meer dan de kleding die je aan hebt en een matras, je loopt krom door een vergroeide rug en je moet op zoek naar werk om in leven te blijven. U begrijpt, ook deze man heeft een nieuw huisje nodig. En zo zijn er nog veel meer schrijnende verhalen.

Met hulp van dorpsoudsten en veldwerkers hopen we de hardst getroffen families te selecteren en zodra het regenseizoen ten einde loopt, met hen en een jongerengroep van de kerk, nieuwe huizen te bouwen. Maar hier is veel geld voor nodig. De dorpsbewoners zorgen zelf voor de bakstenen, en voor het gras voor de daken, maar er is goed cement nodig en stevige balken om te voorkomen dat de huizen volgend jaar weer instortten.
Een zak cement kost ongeveer 14 euro. We hopen zo snel mogelijk een totale begroting rond te hebben.

Hieronder wat foto’s van de outreach van afgelopen zaterdag in Chilaweni village

Dear Familiy and friends,
Another update from Blantyre. After a dry week, the rain has returned but not so heavy. A heavy tropical storm everyday, but no continous rains!!!
We’re so happy and grateful that so far we’ve been able to help 140 families. We’ve provided them with disaster relief in the form of food items, warm blankets and plastic sheets. On behalf of Chilaweni village, Balute village and Nancholi area, thank you so much. The people are overwhelmed that people from so far away care about them and are willing to help them.

Disaster relief is a blessing, but it’s not a solution. A lot of people, elderly and families have lost everything. We’re trying to shift our focus now to more long term solutions.
We met an elderly man who has no direct family. All he owned was his own house. And his house is now almost collapsed and his stored food is destroyed. He’s so desparate that he’s looking for a job to sustain himself… can you imaginge, you’re 80 yr old, all you have is the clothes you’re wearing and your matrass, you’re back is deformed and now you’ve to look for a job to stay alive…
We also met a mother with 5 childre who lost their complete house, only a small piece of the inner wall remained standing.
You understand, these people need a new house and home. But this costs a lot of money.
With the help of the village chief, village leaders and the fieldofficers we’ll be targetting the most needy families. As soon as the raining season comes to an end, we’ll start rebuilding houses together with the community and the youth group from the church. The community will provide the bricks and the grass for the roofs, but we’ll have to provide the cement and wood as that is unaffordable for the people. The aim is to build strong houses that won’t fall again when another disaster hit. One bag of cement cost 14 euro’s. We hope to come up with a total budget soon.
The pictures are an impression of last Saturday’s outreach at Chilaweni village.

Leave a comment

Update disaster relief / Update noodhulp

(for english scroll down)
Lieve familie, vrienden en gemeenteleden,
Hartelijk dank voor jullie meeleven en meegeven! We hebben al veel giften ontvangen en we hebben ook al veel kunnen delen.
Gister zijn we naar naar Chilaweni village geweest, ongeveer 30min buiten Blantyre. De hoofdmeester van een grote basisschool had ons een bericht gestuurd dat veel gezinnen gedupeerd waren door de hevige regenval. Gister hebben we 50 families kunnen helpen met noodhulp. We hebben we elke familie een pakket aan kunnen bieden met 2 warme dekens, plastic sheet, 6kg maïsmeel, 1 kg pap voor kinderen en 2 pakjes soja. Sommige mensen, ouderen en kinderen hebben al dagen niet gegeten. Het opgeslagen eten in huis is nat geworden en daardoor onbruikbaar geworden.
Zeker 75 andere families in dit dorp hebben onze hulp hard nodig! Veel huizen zijn onbewoonbaar en mensen wonen nu tijdelijk in een community centrum of bij buren. Mensen zijn alles kwijtgeraakt behalve de kleding die ze dragen. In dit dorp is ook een vrouw omgekomen toen haar huis instortte. De rest van haar familie lukte het om op tijd het huis te verlaten, maar voor haar was het te laat…

Giften kunnen overgemaakt worden naar:
rek. nr: NL85 RABO 0160228557 tnv St. Bergambacht Helpt.
Onder vermelding van: Noodhulp Malawi

1 noodpakket kost €14,50 per familie.

Samen met de dorpbewoners, de locale jeugdgroep, het bestuur van onze kerkelijke gemeente en de jeugdgroep van onze kerkelijke gemeente hopen we de mensen, na het regenseizoen te helpen met de herbouw van hun huizen. Hierover later meer.
Voor nu is het belangrijkste om de mensen van warme dekens en eten te voorzien!

Dear Family and friends,

First of all thank you for your support and gifts! We’ve already received a lot and we’ve managed to share a lot and bless 60 families in total!
Yesterday we went to Chilaweni village, about 30 mins from Blantyre. The head master of the primary school had contacted me. A lot of families have been affected by the heavy rains. Yesterday we were able to help 50 families with disaster relief. We handed each familie 2 warm blankets, plastic, 6kg milled maize, 1kg porridge for children and 2 packages of soya pieces. Some people, elderly and children haven’t eaten for a couple days. The food that was stored in the houses is completely destroyed.
At least another 75 families are waiting for our help. Lots of houses have been completely destroyed and people are staying in community centres and with neighbors or family. People have lost almost everything, except for the clothes they are wearing. One person died in this village when her house collapsed. The rest of her family managed to get out in time.

Gifts can be tranferred to following account:
rek. nr: NL85 RABO 0160228557 tnv St. Bergambacht Helpt.
Onder vermelding van: Noodhulp Malawi

1 relief package costs €14,50 per family.

We’re making plans for long term support, but for now the people need warm blankets and food!

Leave a comment